Rensfjellrittet 2023 avlyses pga. for lite påmeldinger.

Rensfjellrittet som er terminfestet til lørdag 5. august 2023 er besluttet avlyst. Hovedårsak til avlysningen er for få påmeldte deltakere pr. 1. juli 2023.

Styret for Rensfjellrittet mener det er for stor økonomisk risiko knyttet til å fortsette detaljplanlegging, samt inngå ytterligere forpliktende avtaler med ulike leverandører og mannskap/ressurser som vi må ha på plass for å kunne gjennomføre et forsvarlig arrangement.

Vi beklager avgjørelsen sterkt, spesielt overfor dere som allerede er påmeldt.  Påmeldte deltakere vil få refundert sin påmeldingsavgift.

Stiftsstaden Sykkelklubb og Nea Cykleklubb  som arrangørklubber planlegger høsten 2023 å gjennomføre en kartlegging/markedsundersøkelse blant sykkelinteresserte. Formålet med  kartleggingen er å få tilbakemeldinger på hva som skal til for å skape et godt konsept og sykkel-arrangement for 2024 og videre inn i framtiden.

Kommentarer