Trasé

Oversikts kart over hele 70 km trase

Fra start går det på fin grus veg og asfalt i 4 km til den første bakken Ausa.

Bakken starter med grus den første km, så går vegen over til fin traktor veg.

Videre er det litt blanding av grus og traktor veg til du kommer inn på Sørungvegen hvor det er fine brede grus veger i ca 30 km, med en stigning etter ca 20 km før du kommer opp til traseens høyeste punkt ved Sørungen.

Etter en runde rundt Sørungen går traseen nedover mot Renåa, hvor du etter 47 km møter en ny bakke som er første punkt på ferden langs Selbusjøen.

Her går traseen på fine brede grusveger.

Siste utfordring på traseen er bakken opp Lerdalen. Med 10 km igjen til mål kan denne bakken være avgjørende.

Når du kommer på toppen av denne bakken er det fin grus veg og asfalt fram til de 2 siste km som går på grus sti rundt Vikaengene.

Inne på Årsøya er det en runde på ca 700 meter inne på øya før du kommer i mål.