Informasjon til deltagere i årets arrangement 🚴🚴🚴

Årets arrangement er nå godkjent av politiet og Statens vegvesen. Kommuneoverlegen i Værnesregionen har arrangementet til vurdering.

Rittet vil nå etter all sansynlighet bli avviklet med de 180 deltagerne som har fått plass. Arrangementet vil bli gjennomført i samsvar med Norges Cykleforbunds veiledning for arrangement med opp til 200 deltakere, som igjen er relatert til nasjonale føringer fra FHI.

Publikum

Arrangøren vil ikke åpne for generell publikumstilgang på arena for start og målområdet på Årsøya. Det vil bli gjennomført fysiske avsperringer for å opprettholde dette. Årsøya utenom arenaområdet vil være tilgjengelig for allmenheten. Det forventes noe publikum spredt ut i løypetraseens totale 70 km.

Start/Mål

Starten gjennomføres som puljestart for de ulike klasser og løypelengder, fra kl. 10:30 – 12:10. Sluseløsninger etableres ved start, der deltagerne med samme starttidspunkt vil bli fordelt på startområdet for å ivareta god avstand mellom deltagerne. Elitepulje er unntatt avstandskrav i startfeltet (jf. NCF regl.)

Garderobe

Det vil i år ikke bli tilbud om dusj/garderobe for deltagerne

Bevertning/servering

Det vil ikke bli organisert noen bevertning fra arrangørens side i start/mål-området. 2 drikkestasjoner i løypa, vil tilby vann i engangsbeger. Det vil ikke være anledning til å fylle egne flasker på drikkestasjonene.

Startnummer

startnummer hentes på arena fra kl. 9:30 på rittdagen. Dersom det byr seg muligheter til å åpne for flere deltagere enn de som allerede er påmeldt, vil vi komme tilbake med mere informasjon om det.

Flere detaljer for gjennomføringen på rittdagen vil også komme etterhvert som vi nærmer oss.

Velkommen til ritt 15.August 2020 🚴🇳🇴🚴

Kommentarer